ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Tuesday, December 29, 2009

आठवण

तुझी आठवण आली की,
मन माझं फुलपाखरु होतं.
भूतकाळाच्या बगीच्यामध्ये
तुझ्या सावलीमागे भिरभिरतं.

तुझाच चेहरा समजून ते
सुंदर फुलांवर स्थिरावतं;
तू नाहीस हे उमगल्यावर
तेही बिचारं हिरमुसतं.

पकडायला जातो तेव्हा
चिमटीतून हळूच निसटतं;
पण जाता जाता बोटांवर
तुझीच आठवण सोडून जातं...

- मंदार


Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment