ऐसी अक्षरे

:- कथा
:- कविता
:- लेख
:- अनुवाद
:- हिंदी
:- English
:- संग्रह
:- इतर

मंदार शिंदे
Mandar Shinde

Tuesday, December 29, 2009

आठवण

तुझी आठवण आली की,
मन माझं फुलपाखरु होतं.
भूतकाळाच्या बगीच्यामध्ये
तुझ्या सावलीमागे भिरभिरतं.

तुझाच चेहरा समजून ते
सुंदर फुलांवर स्थिरावतं;
तू नाहीस हे उमगल्यावर
तेही बिचारं हिरमुसतं.

पकडायला जातो तेव्हा
चिमटीतून हळूच निसटतं;
पण जाता जाता बोटांवर
तुझीच आठवण सोडून जातं...

- मंदार


Share/Bookmark

Saturday, December 26, 2009

तू

आपल्याच नादात चालणारा मी
अन्‌ तशीच तूही
स्वतःच्याच विश्वात रमणारा मी
अन्‌ तशीच तूही.

कधी आपले रस्ते जुळले
दोघांनाही नाही कळले;
स्वतःपुरते विसरुन गेलो
दोघांचे सुंदर विश्व बनले.

त्या मंतरलेल्या क्षणांच्या आठवणी
पुनःपुन्हा जागवून जगणारा मी
अन्‌ तशीच तूही !

- मंदार


Share/Bookmark

Wednesday, December 9, 2009

शोध


स्वतःच्याच शोधात मी
परत परत हरवतो आहे,
नाही उमगत माझे मलाच
कोणत्या वाटेवर मी चालतो आहे.

रेशीमबंधांच्या बेड्या जिथे
मंतरलेले हे चक्रव्यूह आहे,
दाखवित रस्ता माझा मलाच
रहस्य मीच उकलत आहे.

सोबत कुणीच येणार नाही
माझे मला हे माहीत आहे,
तरीही वेड्या आशेपायी
शोध माझा चालूच आहे...

- मंदार


Share/Bookmark

Monday, November 30, 2009

आज पुन्हा एकदा...

आज पुन्हा एकदा
मन उदास..
जुन्या आठवणींतून
न संपणारा प्रवास.

आठवणी - बोचणार्‍या
आठवणी - सलणार्‍या,
विसरतो म्हटलं तरी
पुन्हा आठवणार्‍या.
छोट्या-छोट्या गोष्टींच्या
त्या आठवणी खास;
आज पुन्हा एकदा
मन उदास...

आठवणी - कधीच बाहेर न येणार्‍या
आठवणी - आतल्या आत रुंजी घालणार्‍या
नको म्हणत असलो तरी
हवाहवासा वाटणारा
या आठवणींचाच सहवास;
आज पुन्हा एकदा
मन उदास..
जुन्या आठवणींतून
न संपणारा प्रवास !

- मंदार


Share/Bookmark